ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Świetlica szkolna


swietlica_01

Świetlica szkolna w naszej szkole jest czynna zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30–17:00. Opieką świetlicową są objęci uczniowie klas I–VI. Zajęcia prowadzą p. Anna Dubrowska,  p. Ewa Gałęziewska i p. Elżbieta Mordasewicz.

Staramy się, aby nasza świetlica:

 • była miejscem koleżeńskich spotkań, wspólnych zabaw, przyjaznym dla uczniów naszej szkoły;
 • stwarzała warunki do rozwijania zainteresowań zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami dzieci;
 • kształtowała poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, narodu;
 • uczyła wrażliwości na potrzeby innych;
 • promowała zdrowy styl życia.

W naszej świetlicy dzieci mogą wybierać uczestnictwo w zajęciach, które rozbudzają ich zainteresowania lub takich, w których wykazują zdolności.

Proponujemy następujące zajęcia:

 • zajęcia rekreacyjno–ruchowe na sali gier, sali relaksu lub placu zabaw;
 • zajęcia dydaktyczne (zabawy słowne, krzyżówki, quizy, wspólne czytanie książek, pogadanki, rozmowy kierowane);
 • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych;
 • nauka oraz wspólne śpiewanie pieśni i piosenek;
 • zajęcia z planszówką, wspólna gra w różnorodne gry planszowe, w tym nauka gry w szachy;
 • zajęcia artystyczne, na których uczniowie poznają różnorodne techniki plastyczne takie jak: technika pergaminowa, decoupage, embossing, scrapbooking oraz malowanie na szkle.

swietlica_02

swietlica_03

swietlica_04

swietlica_05

swietlica_06

swietlica_07

swietlica_08

swietlica_09

 Skip to content