ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Rada Rodziców


Rok szkolny 2022/2023

Szanowni Rodzice,

Do 30.11.2022 r. został przedłużony termin na zawarcie umowy ubezpieczenia.
Wystarczy wejść na link https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline?u=3ru5spnvur .

Na portalu dostępne są 3 warianty ubezpieczenia o różnej wysokości składek, które każdy Rodzic może dobrać indywidualnie. Ubezpieczenie jest zawierane na okres od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.

W roku szkolnym 2021/2022 wysokość składki na Fundusz Rady Rodziców pozostała niezmieniona i wynosi:

 1. 50,00 złotych na rok szkolny, jeżeli do Zespołu Szkół uczęszcza jedno dziecko;
 2. po 40,00 zł za dziecko na rok szkolny, jeżeli do Zespołu Szkół uczęszcza dwoje i więcej dzieci.

Składki są dobrowolne, ale środki te są niezbędne do opłacania niektórych potrzeb naszych dzieci np. nagrody za konkursy, nagrody na koniec roku.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców

nr 60 1320 1537 2471 7889 3000 0001

w Banku Pocztowym S A.

Pozdrawiamy Rada Rodziców


Szanowni Rodzice,

Pragniemy przekazać, że w roku szkolnym 2022/2023 nasza Szkoła nie będzie bezpośrednio ubezpieczała uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły (w tym rady rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Ponadto szkolne ubezpieczenie NNW jest dobrowolne, jednakże wskazane gdyż nasze dzieci uprawiają sport wyczynowo.

Dokonaliśmy analizy i negocjacji złożonych ofert ubezpieczeniowych pod kątem atrakcyjności oferty i procedur zawierania umowy, dotychczasowych doświadczeń we współpracy z daną firmą ubezpieczeniową i agentem oraz sugestii przekazywanych przez rodziców, jak i specyfiki naszej szkoły mistrzostwa sportowego. Wybraliśmy ofertę Inter Risk. Firma ta przygotowała specjalnie dla nas portal, poprzez który można bardzo szybko ubezpieczyć dzieci. Wystarczy wejść na link https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline?u=3ru5spnvur .


Link do powyższego dokumentu

 

Na portalu dostępne są 3 warianty ubezpieczenia o różnej wysokości składek, które każdy Rodzic może dobrać indywidualnie. Ubezpieczenie jest zawierane na okres od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.

Na jednej polisie można ubezpieczyć kilkoro dzieci. Użycie kodu zapewnia opiekę serwisową dedykowanego Opiekuna Szkoły w sytuacji pytań czy pomocy w składaniu roszczenia.

Maksymalny termin przystąpienia do ubezpieczenia to 31.10.2022 r.

Gdyby decydowali się Państwo na wybór innego niż proponowane ubezpieczenia, zalecamy upewnienie się czy obejmuje ono wyczynowe uprawianie sportu w szkole mistrzostwa sportowego, w pozaszkolnych formach zawodnictwa sportowego oraz czy obejmuje ono dyscyplinę sportu którą dziecko uprawia. Niektóre firmy ubezpieczeniowe mogą też traktować to jako zawodowe uprawianie sportu i nie obejmować tego ubezpieczeniem.

Polisa ta obejmuje tylko uczniów naszej szkoły.

Pozdrawiamy Rada Rodziców

 

 

 


Rok szkolny 2021/2022

 

 

Szanowni Rodzice,

Pragniemy przekazać, że w roku szkolnym 2021/2022 wysokość składki na Fundusz Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022 wynosi:

 1. 50,00 złotych na rok szkolny, jeżeli do Zespołu Szkół uczęszcza jedno dziecko;
 1. po 40,00 zł za dziecko na rok szkolny, jeżeli do Zespołu Szkół uczęszcza dwoje i więcej dzieci;

Składki są dobrowolne.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Rady Rodzciów

nr  60 1320 1537 2471 7889 3000 0001

w Banku Pocztowym SA.

Pozdrawiamy Rada Rodziców


Szanowni Rodzice,

Pragniemy przekazać, że w roku szkolnym 2021/2022 nasza Szkoła nie będzie bezpośrednio ubezpieczała uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły (w tym rady rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Ponadto szkolne ubezpieczenie NNW jest dobrowolne, jednakże wskazane gdyż nasze dzieci uprawiają sport wyczynowo.

Dokonaliśmy analizy i negocjacji złożonych ofert ubezpieczeniowych pod kątem atrakcyjności oferty i procedur zawierania  umowy,  dotychczasowych doświadczeń we współpracy z daną firmą ubezpieczeniową i sugestii przekazywanych przez rodziców,  jak i specyfiki naszej szkoły mistrzostwa sportowego. Została podjęta decyzja o wyborze oferty Inter Risk. Firma ta przygotowała specjalnie dla nas portal, poprzez który można bardzo szybko ubezpieczyć dzieci. Wystarczy wejść na link https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline i podać numer ID klienta qrvfd.
Na portalu  dostępne są 3 warianty ubezpieczenia o różnej wysokości składek, które każdy Rodzic może dobrać indywidualnie. Ubezpieczenie jest zawierane na okres od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.

Na jednej polisie można ubezpieczyć kilkoro dzieci. Użycie kodu zapewnia opiekę serwisową dedykowanego Opiekuna Szkoły w sytuacji pytań czy pomocy w składaniu roszczenia.

 

Zwracamy uwagę że polisa obejmuje m.in.:

 • zwichnięcia, skręcenia, złamania
 • uszkodzenia ciała nie powodujące urazu – 1% SU, nie więcej niż 200zł. Warunek: interwencja lekarska + dwie wizyty kontrolne
 • rozpoznanie boreliozy – 5% SU (świadczenie nie sumuje się z wypłatą z pakietu kleszcz)
 • koszty leków związane z NW – do 150zł (nie sumuje się z opcją dodatkową D18 koszty leków, ale nie ma wymogu pobytu w szpitalu)
 • rany w wyniku NW – świadczenie 100zł. Warunek: min 2 szwy, brak wypłaty innych świadczeń uszczerbkowych
 • podniesienie świadczenia za pogryzienie przez psa z 1% na 2%
 • Opcja Dodatkowa D4 – szpital w NW od pierwszego dnia (opcja D4)
 • Opcja Dodatkowa D5 – szpital w chorobie od drugiego dnia (opcja D5)
 • Opcja Dodatkowa D10 – podniesienie limitu na rehabilitację do 3 000zł (opcja D10)
 • Opcja Dodatkowa D14 – skrócenie wymogu czasowej niezdolności do pracy lub nauki z 10 na 5 dni

 

Maksymalny termin przystąpienia do ubezpieczenia to 10.10.2021 r.

Gdyby decydowali się Państwo na wybór innego niż proponowane ubezpieczenia, zalecamy upewnienie się czy obejmuje ono wyczynowe uprawianie sportu w szkole sportowej. Niektóre firmy ubezpieczeniowe mogą tez traktować to jako zawodowe uprawianie sportu.

Pozdrawiamy Rada Rodziców


Dokumenty (.pdf) do pobrania:


Rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice,

Pragniemy przekazać, że w roku szkolnym 2020/2021 nasza Szkoła nie będzie bezpośrednio ubezpieczała uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły (w tym rady rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Ponadto szkolne ubezpieczenie NNW jest dobrowolne. Jednakże w związku z tym że nasze dzieci uprawiają sport wyczynowo, większość rodziców jest zainteresowanych takim ubezpieczeniem.
Dokonaliśmy więc analizy i negocjacji złożonych ofert ubezpieczeniowych pod kątem atrakcyjności oferty i procedur zawierania  umowy,  dotychczasowych doświadczeń we współpracy z daną firmą ubezpieczeniową i informacji przekazywanych przez rodziców,  jak i specyfiki naszej szkoły mistrzostwa sportowego. Została podjęta decyzja o wyborze oferty Inter Risk. Firma ta przygotowała specjalnie dla nas portal, poprzez który można bardzo szybko ubezpieczyć dzieci. Wystarczy wejść na link https://liblink.pl/VoOiMyLSDj i podać numer ID klienta 9ug78. Na portalu  dostępne są 3 warianty ubezpieczenia o różnej wysokości składek, które każdy Rodzic może dobrać indywidualnie. Ubezpieczenie jest zawierane na okres od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.
Na jednej polisie można ubezpieczyć kilkoro dzieci. Użycie kodu zapewnia opiekę serwisową dedykowanego Opiekuna Szkoły w sytuacji pytań czy pomocy w składaniu roszczenia.
Maksymalny termin przystąpienia do ubezpieczenia to 31.10.2020 r.
Gdyby decydowali się Państwo na wybór innego niż proponowane ubezpieczenia, zalecamy upewnienie się czy obejmuje ono wyczynowe uprawianie sportu w szkole sportowej.
Pragniemy również przekazać, że na razie dotychczasowe konto Rady Rodziców jest zamknięte. Po wyborze Nowej Rady Rodziców konto zostanie otwarte w innym banku.

Pozdrawiamy Rada Rodziców

 

 

 

 

 


Rok szkolny 2019/2020

Szanowni Rodzice,

Pragniemy przekazać, że w roku szkolnym 2019/2020 nasza Szkoła nie będzie bezpośrednio ubezpieczała uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły (w tym rady rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Ponadto szkolne ubezpieczenie NNW jest dobrowolne. Jednakże w związku z tym że nasze dzieci uprawiają sport wyczynowo, większość rodziców jest zainteresowanych takim ubezpieczeniem.

Dokonaliśmy więc analizy i negocjacji złożonych ofert ubezpieczeniowych pod kątem atrakcyjności oferty i procedur zawierania  umowy,  dotychczasowych doświadczeń we współpracy z daną firmą ubezpieczeniową i informacji przekazywanych przez rodziców,  jak i specyfiki naszej szkoły mistrzostwa sportowego. Została podjęta decyzja o wyborze oferty Inter Risk. Firma ta przygotowała specjalnie dla nas portal, poprzez który można bardzo szybko ubezpieczyć dzieci. Wystarczy wejść na link https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline i podać numer ID klienta hwm7m. Na portalu  dostępne są 3 warianty ubezpieczenia o różnej wysokości składek tj. 59,30 zł., 78,50 zł., 116,70 zł. i sumach ubezpieczenia, który każdy Rodzic może dobrać indywidualnie. Ubezpieczenie jest zawierane na okres od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

Na jednej polisie można ubezpieczyć kilkoro dzieci. Użycie kodu zapewnia opiekę serwisową dedykowanego Opiekuna Szkoły w sytuacji pytań czy pomocy w składaniu roszczenia.

Maksymalny termin przystąpienia do ubezpieczenia to 31.10.2019 r.

Gdyby decydowali się Państwo na wybór innego niż proponowane ubezpieczenia, zalecamy upewnienie się czy obejmuje ono wyczynowe uprawianie sportu w szkole sportowej.

Pragniemy również przekazać, że w bieżącym roku szkolnym wysokość składek na fundusz Rady Rodziców jest na niezmienionej wysokości tj.: 50 zł. w przypadku 1 dziecka, po 40 zł w przypadku dwojga dzieci, po 30 zł. w przypadku trojga dzieci. Jest to składka dobrowolna rodziców jednakże bardzo istotna w budżecie Rady Rodziców, co przedkłada się na możliwość finansowania różnych potrzeb naszych dzieci, a w szczególności nagród. W związku z tym jest prośba do Państwa o dokonanie wpłat. Wpłaty można dokonywać do klasowych skarbników lub na konto Rady Rodziców nr:  18 1320 1478 3080 1897 2000 0001.

oferta_ubezp

Link do powyższego dokumentu

 

Pozdrawiamy Rada Rodziców

 Skip to content