ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Struktura


Olsztyńska Szkoła Mistrzostwa Sportowego powstała w celu kształcenia utalentowanej sportowo młodzieży. Głównym jej zadaniem jest szkolenie sportowe na poziomie mistrzowskim, w połączeniu z realizacją procesu dydaktyczno–wychowawczego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie jest placówką publiczną. W jej skład wchodzą 2 szkoły:

 • Szkoła Podstawowa nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza
  (klasy I–VI) w budynku przy ul. Gietkowskiej 12,
 • Szkoła Podstawowa nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza
  (klasy VII–VIII) w budynku przy ul. Jagiellończyka 32,
 • X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w budynku przy ul. Jagiellończyka 32.

Placówka prowadzi szkolenie sportowe w pięciu dyscyplinach:

 • gimnastyce sportowej kobiet w klasach mistrzostwa sportowego,
 • kajakarstwie w klasach mistrzostwa sportowego,
 • taekwondo olimpijskim w klasach mistrzostwa sportowego,
 • pływaniu w klasach mistrzostwa sportowego,
 • piłce nożnej w klasach sportowych,
 • piłce siatkowej dziewcząt i chłopców w klasach mistrzowskich,

realizując program Ministerstwa Sportu „Szkolenie i współzawodnictwo młodzieży uzdolnionej sportowo”.

 

Placówką kierują:

 • dyrektor szkoły mgr Anna Michels
 • wicedyrektor ds. dydaktycznych mgr Joanna Ulatowska-Letko
 • wicedyrektor ds. szkolenia sportowego  mgr Kamil Kozłowski

W szkole obecnie uczy się i trenuje ponad 300 utalentowanych młodych sportowców.

Szkoła zapewnia swoim uczniom – sportowcom specjalistyczną opiekę lekarską i fizjoterapeutyczną.

Realizując cele i zadania szkoła w obu budynkach ma do dyspozycji:

 • sale lekcyjne,
 • pracownie komputerowe,
 • biblioteki,
 • pokoje zabaw dla uczniów klas I – III SP,
 • świetlicę,
 • specjalistyczną salę gimnastyczną,
 • salę do gier sportowych,
 • salę do zajęć ogólnorozwojowych i korekcyjnych,
 • siłownię,
 • gabinety lekarskie,
 • gabinet odnowy biologicznej,
 • stołówki.

 

 Skip to content