ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Kalendarz


 


ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

1 września 2022 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno–wychowawczych

14 października 2022 r. – Dzień Edukacji Narodowej

1 listopada 2022 r. – Święto Wszystkich Świętych

11 listopada 2022 r. – Narodowe Święto Niepodległości

12 grudnia 2022 r. – klasyfikacja śródroczna uczniów klas maturalnych

16 grudnia 2022 r. – zakończenie I półrocza dla uczniów klas maturalnych

23 – 31 grudnia 2022 r. – zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2023 r. – Święto Trzech Króli

18 stycznia 2023 r. – klasyfikacja śródroczna uczniów SP i I–III LO

20 stycznia 2023 r. – zakończenie I półrocza dla uczniów SP i I–III LO

23 stycznia – 5 lutego 2023 r. – ferie zimowe

13 – 20 lutego 2023 r. – tydzień obchodów Święta Szkoły

20 lutego 2023 r. – 30. rocznica śmierci Patrona

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r. – wiosenna przerwa świąteczna

24 kwietnia 2023 r. – klasyfikacja roczna uczniów klas maturalnych

28 kwietnia 2023 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno–wychowawczych dla uczniów klas maturalnych

4 – 23 maja 2023 r. – egzamin maturalny

23–25 maja 2023 r. – egzamin ósmoklasisty

8 czerwca 2023 r. – Boże Ciało

19 czerwca 2023 r. – klasyfikacja roczna uczniów SP i I–III LO

19-21 czerwca 2023 r. – zajęcia integracyjne, wyjścia, wycieczki itp.

22 czerwca 2023 r. – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych w LO

23 czerwca 2023 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych

6 lipca 2023 r. – przekazanie absolwentom zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

7 lipca 2023 r. – przekazanie absolwentom zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego

21-22 sierpnia  2023 r. – poprawkowe egzaminy maturalne

 

 


DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

  Szkoła Podstawowa   Liceum Ogólnokształcące
  23, 24, 25 maja 2023 r.
– egzamin ósmoklasisty (dla klas 7 i 8)
  4, 5, 8, 9 maja 2023 r.
– pisemne egzaminy maturalne
  14 października 2022 r. (piątek)

31 października 2022 r. (poniedziałek)

2 maja 2023 r. (wtorek)

9 czerwca 2023 r. (piątek)

  14 października 2022 r.  (piątek)

31 października 2022 r. (poniedziałek)

2 maja 2023 r. (wtorek)

9 czerwca 2023 r. (piątek)

22 czerwca 2023 r.

 


SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW KLAS Z RODZICAMI

 

wrzesień

08.09.2022 r. – rodzice uczniów klas I-VI szkoły podstawowej

9.09.2022 r. – rodzice uczniów klas VII, VIII i liceum ogólnokształcącego

 

listopad

17.11.2022 r. – rodzice uczniów klas I-VI szkoły podstawowej  (konsultacje)

18.11.2022 r.– rodzice uczniów klas VII, VIII i klas I-III liceum ogólnokształcącego (konsultacje)

w klasach IV liceum zebranie – informacja o przewidywanych ocenach na koniec I półrocza

 

grudzień

Informacja o przewidywanych ocenach na koniec I półrocza

15.12.2022 r. – rodzice uczniów klas I-VI szkoły podstawowej

16.12.2022 r. – rodzice uczniów klas VII, VIII i I – III LO

 

marzec

24.03.2023 r. – rodzice uczniów klas I-VI szkoły podstawowej

25.03.2023 r. – rodzice uczniów klas VII, VIII i liceum ogólnokształcącego

w klasach IV liceum – informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych

 

maj

Informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych

18.05.2023 r. – rodzice uczniów klas I-VI szkoły podstawowej

19.05.2023 r.– rodzice uczniów klas VII, VIII i I – III LO

 

 


TERMINY ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

30.08.2022 r. – organizacja roku szkolnego 2022/2023

14.09.2022 r. – przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, raporty z egzaminów zewn.

14.10.2022 r. – uroczyste posiedzenie Rady z okazji DEN

12.12.2022 r. – klasyfikacja śródroczna klas maturalnych; rada szkoleniowa

18.01.2023 r. –  klasyfikacja śródroczna uczniów SP i I – II LO

15.02.2023 r. – podsumowanie I półrocza

24.04.2023 r. – klasyfikacja roczna uczniów klas maturalnych; rada szkoleniowa

19.06.2023 r.– klasyfikacja roczna uczniów SP i I – II LO

26-28.06.2023 r. – podsumowanie roku szkolnego 2022/2023

 Skip to content