ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

SAMORZĄD


ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Rada Samorządu
Szkoły Podstawowej Nr 23 (klas IV-VI) Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie

Przewodniczący: xxx xxx kl. x
Zastępca przewodniczącego: xxx xxx kl. x
Sekretarz: xxx xxx kl. x


Opiekun
: Małgorzata Ejkszto


Rada Samorządu
Szkoły Podstawowej nr 23 (klas VII-VIII)
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie

Przewodniczący: xxx xxx kl.
Zastępca przewodniczącego: xxx xxx kl.
Sekretarz: xxx xxx kl.


Opiekun:
Liliana Racis-Korsak


Rada Samorządu
X Liceum Ogólnokształcącego
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie

Przewodniczący: xxx xxx kl.
Zastępca przewodniczącego: xxx xxx kl.
Sekretarz: xxx xxx kl.


Opiekun: Liliana Racis-Korsak


 

 Skip to content