ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2006/2007


W dniu 1 października 2007 r. w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej, odbyło się uroczyste wręczenie Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2006/2007. Z naszej szkoły stypendium otrzymał Mateusz Lasek z klasy III A.
SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Po raz pierwszy stypendium przyznano w 1994 r. Otrzymało je wtedy 67 uczniów. W tym roku liczba stypendystów wzrosła do 300 uczniów. Wśród tegorocznych stypendystów są zwycięzcy międzynarodowych olimpiad i konkursów przedmiotowych, laureaci ogólnopolskich olimpiad, laureaci ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów na prace badawcze, uczniowie realizujący indywidualny program lub tok nauki, a także indywidualny tok studiów z wybranego przedmiotu. Sportowcy stanowią 10% stypendystów. Z województwa warmińsko – mazurskiego stypendium otrzymało 5 osób.


styp_men_1  

W sali konferencyjnej MEN przed uroczystością wręczenia dyplomów stypendyści MEN z województwa warmińsko – mazurskiego (od lewej):
Dyrektor ZSMS Barbara Rapińczuk,
Mateusz Lasek ucz. kl. IIIa X LO MS,
Jan Mateusz Nogalski IV LO Olsztyn,
Łukasz Głowacki LO Iława.
 
 styp_men_2
Przymierzamy się do fotela Ministra Edukacji Narodowej.

styp_men_3
 W bibliotece Ministerstwa Edukacji Narodowej.

stp_men_4
 Przed gmachem Ministerstwa Edukcji Narodowej.


Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Prezes Rady Ministrów przyznał swoje stypendium na rok szkolny 2007/2008. Przyznaje się je uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski. Po raz pierwszy Prezes Rady Ministrów przyznał stypendium w 1997 r. W roku szkolnym 2007/2008 Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzyma 4 093 uczniów (na ogólną liczbę 6 378 szkół). Kandydatów wytypowano z 64,2% szkół.
Z województwa warmińsko-mazurskiego stypendium otrzymało 171 osób. Z naszej szkoły stypendystą został Michał Nikoluk uczeń klasy III B. SERDECZNIE GRATULUJEMY!

nikoluk

 Skip to content