ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Szkoła Podstawowa Nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza


GimnazjumLiceum


X Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego

 Skip to content