ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

„Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT”


„Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT”

Dnia 24 marca 2011 r. trzej uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 23 Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie (Remigiusz Domasiewicz, Karol Puźniewski i Piotr Kolendo) brali udział w MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE EKOLOGICZNYM „Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT” – VII Edycja Konkursu pod Patronatem Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej Nr 7 w Olsztynie. Uczniowie otrzymali wyróżnienie. Za opiekę nad uczniami jak i przygotowanie uczniów do konkursu odpowiedzialna była Monika Tymofiejczyk – nauczyciel przyrody SP Nr 23 MS w Olsztynie.

 Skip to content