ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

„Non omnis moriar” 1 kwietnia 2011 r.


„Non omnis moriar”1 kwietnia 2011 r.

Już po raz szósty uczniowie i nauczyciele olsztyńskich szkół spotkali się, aby przypominać i zgłębiać życie i nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II.      Spotkanie z cyklu „Non omnis moriar”, którego pomysłodawczynią jest Pani Katarzyna Klaja, tym razem odbyło się w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie.      Gospodarze przyjęli nas niezwykle serdecznie. W tym roku do grona szkół, które uczestniczyły w uroczystości, dołączyły Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim. Cieszymy się, że jest nas coraz więcej, że dzieci i młodzież wciąż na nowo odkrywają postać, twórczość i nauczanie Wielkiego Papieża Polaka, zwłaszcza w roku jego beatyfikacji.      Poziom wszystkich prezentacji był bardzo wysoki. Uczniowie przypomnieli zarówno fakty z życiorysu Jana Pawła II, fragmenty jego homilii i encyklik, a także utwory poetyckie. Zaprezentowali swoje talenty recytatorskie, muzyczne i teatralne.      Naszą szkołę na tegorocznym spotkaniu reprezentowali uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Do występu przygotowały ich Panie Joanna Ulatowska-Letko, Małgorzata Jacewicz i Ewa Gałęziewska. Przewodnim motywem naszych prezentacji był temat Ojczyzny, „Ziemi – Matki”, która stanowiła bardzo ważny temat twórczości Karola Wojtyły. Wszyscy uczniowie zasłużyli na ogromne wyróżnienie.

 Skip to content